Vi hjälper personer i Sverige att få en långsiktigt hållbar ekonomisk situaion. 

FBMG Konsult hjälper dig som vill bli medveten om din ekonomiska situation eller behöver hjälp med att göra den ekonomiska situtionen långsiktigt hållbar. 

Många personer har svårt att identifiera hur sin ekonomiska situation ser ut och för den som är medveten om hur den ser ut har inte tidigare funnits möjlighet att ta hjälp utav en oberoende part. 
Kontakta oss

Vi skräddarsyr alla våra tjänster så de passar dina behov och värderar högt att du ska känna dig trygg i våra händer. 

Vi arbetar med att indivuduellt anpassa den ekonomiska rådgivningen efter dina behov för att du ska få en långsiktigt hållbar ekonomisk situation. 

För dig som känner att du behöver en helhetsbild över din ekonomi. 

För dig som har blivit skuldsatt till följd av ditt företagande.

För dig som inte kan betala dina skulder inom tio år.

Vill du komma igång med ekonomisk rådgivning?

Vi hjälper dig att få en hållbar ekonomi.