Ekonomisk Rådgivning för anställda

5% av Sveriges befolkning är överskuldsatta (Kronofogden beräknar att överskuldsatta aldrig kommer kunna bli skuldfria/har mycket liten chans att bli skuldfria). En tredjedel av dessa har en löneutmätning.

Att ha det sämre ekonomiskt ställt blir allt vanligare. Detta påverkar den skuldsatte psykiskt med oftast också fysiskt. Därav är sjukskrivningar är inte ovanligt till följd av ekonomiska problem.

Vi har av denna anledning tagit fram en tjänst där du som företag kan hjälpa din anställde (och därigenom även ert företag) till en bättre ekonomisk situation. Vi anpassar den ekonomiska rådgivningen till individens behov med målet att på 12 månader skapa en ekonomisk trygghet för den anställda. Trygghet kan nås genom till exempel en ekonomisk analys, budget, avbetalningar, skuldsanering eller omförhandling av aktiva avtal och abonnemang. Ett års ekonomisk rådgivning kostar 3999 kr exkl moms.

Kontakta oss för mer information.


Vill du komma igång med ekonomisk rådgivning?

Vi hjälper dig att få en hållbar ekonomi.