Min ekonomiska resa

 Man 50 år

Har tidigare drivit företag som gått i konkurs. Mannen har gått i borgen för företagets lån och avtal vilket ledde till att han efter företagets konkurs är personligt skuldsatt. Skulderna uppgår till cirka 1 miljon kronor. FBMG Konsult har hjälpt till i ansökan om bostadsbidrag då mannen haft låg inkomst samt hjälpt till att ansöka om skuldsanering. Både bostadsbidragsansökan och skuldsaneringsansökan har blivit godkända och mannen kommer 2024 vara skuldfri genom sin skuldsanering.


Kvinna 40 år 

Drev enskild firma och tog hjälp av FBMG Konsult i början av covid19-pandemin, då var skulden cirka 270.000 kr. FBMG Konsult har kartlagt både privata skulder och skulder relaterade till den enskilda firman, hjälpt till med att avregistrera den enskilda firman, förhandla fram avbetalningsplaner och varit ombud gentemot myndigheter.  


Man 25 år

Har tidigare haft ett spel- och drogberoende som har bidragit till en skuld på cirka 800 000 kr. Mannen hade varit fri från sin beroendeproblematik i 3 år när han tog kontakt med FBMG Konsult. VI har hjälpt till med att kartlägga skulder, ansöka om skuldsanering och vara ombud gentemot Kronofogden. Skuldsaneringsansökan har godkänds och 2023 kommer mannen vara skuldfri. 


Kvinna 35 år

Har under flera perioder i livet varit arbetslös och utan tillgång till sparade pengar. Hon löste då situationen genom att ta lån. När hon kontaktade FBMG Konsult hade hon en tillsvidaretjänst om 100% och cirka 250.000 kr i skuld. Vi har hjälpt till med att kartlägga skulder, förhandla fram hållbara avbetalningsplaner samt arbetat aktivt och löpande med budget och uppföljningar av dessa för att bevaka utgifter. Vi har också omförhandlat och avsluta abonnemang och tjänster. Skulderna har minskat med 50.000 kr första året.


Kvinna 70 år

Tog hjälp av FBMG Konsult när hennes make hade gått bort och Kronofogden beslutat om utmätning av hennes hem då dödsboet ägde 50%. Vi hjälpte initialt med att överklaga beslutet och vann i Tingsrätten, kvinnan bor idag kvar i huset. Efter Tingsrättens dom har kvinnans skulder kartlagts (ca 350 000 kr). Vi har återkallat skulderna från Kronofogden och upprättat avbetalningsplaner med samtliga borgenärer för att i framtiden undvika att huset utmäts på nytt. 


Kvinna 40 år

Ensamstående heltidsstuderande mamma med två barn. Hon tog kontakt med FBMG Konsult när botten för henne var nådd, cirka 100.000 kr i skuld och tomt på kontot efter att räkningarna betalats. Fokus har varit att planera så att pengarna räcker hela månaden till hushållet samt hitta utrymme för att betala tillbaka på skulderna. 

Vill du komma igång med ekonomisk rådgivning?

Vi hjälper dig att få en hållbar ekonomi.