Skuldsanering

För dig som inte kan betala dina skulder inom en 10 års-period finns möjlighet att söka skuldsanering.

Upplever du att du inte kommer kunna betala dina skulder på 10 år? Då kan skuldsanering vara något för dig.

En skuldsanering pågår under fem år, där du under tiden får leva på existensminimum och därefter blir du skuldfri.

Vi hjälper dig med ansökan om skuldsanering samt agerar ombud gentemot Kronofogden. När vi är ditt ombud innebär det att vi ansvarar för merparten av kontakten med Kronofogden så att du inte behöver det.

När skuldsaneringen går igenom finns vi som stöd under de fem åren skuldsaneringen genomförs. Stödet innebär hjälp med en budget för den nya ekonomiska situationen, påminnelser om betalningar samt hjälp kring eventuella frågor som dyker upp gällande ekonomin.

Vid ett eventuellt avslag på ansökan om skuldsanering finns vi fortsatt med i processen. Vi kan då hjälpa till att överklaga beslutet, genomföra ny ansökan alternativt hjälpa dig med ekonomisk rådgivning.

Pris: Skuldsaneringen kostar 399 kr i månaden. Betalningen påbörjas efter att skuldsaneringen startat.


Såhär går vår process till:

Avtal och Fullmakt 
För att vi ska ha möjlighet att hjälpa dig behöver ett avtal samt en fullmakt signeras. Detta görs via BankID.

Skulder
När avtal och fullmakt är underskrivna gör vi ett gediget arbete tillsammans  för att kartlägga de skulder du har. 
Skulderna kan vara till staten, företag och privatersoner.

Ansökan 
När vi har samlat in all den information vi behöver går vi igenom din livssituation och fyller därmed i ansökan. Detta görs främst digitalt på Kronfogdens hemsida. 
 
Eventuella bilagor 
När vi gått igenom din livssituation kan det vara så att vi behöver någon form av bilaga från dig. Det kan vara läkarintyg, pensionsprognos eller ett bokslut.

Ansökan inskickad 
När ansökan är komplett skickas den in för handläggning hos Kronfogden.
Idag tar handläggningstiden ca 8 månader för Kronfogoden innan det kommer ett slutgiltigt beslut om skuldsanering.

Vill du komma igång med ekonomisk rådgivning?

Vi hjälper dig att få en hållbar ekonomi.